POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  konsument musi poinformować sprzedawcę tj. Izolację- Jarocin S.A., ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, e-mail : detal@izolacja-jarocin.pl, fax 62 747 04 49 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego pouczenia.

4.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwszej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: IZOLACJA-JAROCIN S.A.  ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Załacznik nr 1

Wzór formularza  o odstąpieniu od umowy:
 (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat :  IZOLACJA-JAROCIN S.A., ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, fax 62 747 04 49, detal@izolacja-jarocin.pl

Ja ..................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ............................................................................................................................. .

Data zawarcia umowy: .............................................................................

Data dostarczenia rzeczy/ data odbioru: ...................................................

Nr faktury: .................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta ....................................................................

Adres konsumenta .....................................................................................

Podpis konsumenta ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ...................................................................................


Ładowanie...

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Polityka prywatności

Zamknij