INFORMACJE OD SPRZEDAJĄCEGO:

1. Firma:
Właścicielem sklepu jest firma "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, zarejestrowana pod nr KRS 0000077251 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 617-00-01-616; REGON 250569806; Kapitał zakładowy: 798 000 zł

2. Adres i dane kontaktowe
"IZOLACJA-JAROCIN" S.A., ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, telefon: 62 747 04 71, telefon komórkowy 512-136-628, fax 62 747 04 49, e-mail: detal@izolacja-jarocin.pl

3. Adres do reklamacji
"IZOLACJA-JAROCIN" S.A., ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin,  fax 62 747 04 49, e-mail: detal@izolacja-jarocin.pl

4. Opis procedury reklamacji:
4.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług pod adresem detal@izolacja-jarocin.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-numer faktury stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4.2  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4.3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: detal@izolacja-jarocin.pl.  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w załączniku nr1 oraz w zakładce Dostawa i płatność. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  zwracanej rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Koszt zwrotu rzeczy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania zakupionych produktów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;8. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
IZOLACJA-JAROCIN S.A. jako sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedawaną rzecz bez wad fizycznych (z wyłączeniem wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży) lub prawnych.
Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada istniała w momencie sprzedaży.

9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Ładowanie...

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Polityka prywatności

Zamknij